top of page

Bli frivillig

Vi ønsker at mennesker skal få muligheten til være aktive, utfolde seg og oppleve glede ved å bidra.

Frivilligheten i kirka er organisert gjennom ulike medarbeidergrupper, som for eksempel:

  • Musikk

  • Teknikk (lyd, lys, skjerm)

  • Vertskap

  • Møteledere

  • Bønnegruppe

  • Hagegruppe

  • Vaktmestergruppe

Vil du bli med i en gruppe? Eller vil du starte en ny?

Da kan du kontakte vår pastor.

bottom of page