top of page

Bli medlem

Det går fint an å være med i Bjølsen misjonskirke uten å være medlem. Men hvis du vil å vise at dette er et sted du hører til og ønsker å delta i menighetsdemokratiet kan du søke medlemsskap.

Du kan bli medlem hvis du:

  • ved troen på den treenige Gud har tatt imot frelsen i Kristus Jesus.

  • ønsker å leve etter Guds ord.

  • ønsker å dele fellesskap og ansvar

Vil du bli medlem?
Da kan du kontakte vår pastor, som inviterer deg til en hyggelig medlemssamtale.

bottom of page