top of page

Velkommen til gudstjeneste!

Vi ønsker at kirka skal være et åpent hjem som tydeliggjør Jesus, og  prøver å la gudstjenestene våre reflektere dette. Alle er velkomne til oss!

 

Gudstjenestene varer litt over en time, og består av fem deler:

Del 1: Samling

Vi samler vår oppmerksomhet om hverandre og Gud. 

  • I døra blir du ønsket velkommen av vertskapet. Du kan forsyne deg med en gratis kopp kaffe eller te, og finne deg en plass ved ett av bordene. Her får en naturlig anledning til å hilse på noen hvis du vil.

  • Gudstjenesten starter med musikk, før en møteleder ønsker velkommen og ber for gudstjenesten, verden og nabolaget. Så kommer mer musikk og litt informasjon om hva som skjer i kirka for tida.

  • Før undervisningen har vi en liten kaffepause, der du kan fylle opp koppen og bli bedre kjent med de som sitter rundt bordet.

Del 2: Ordet

Vi leser en tekst fra Bibelen og hører undervisning basert på denne.

  • ​Målet er at vi skal bli bedre kjent med Jesus, at vi skal gripe Guds kjærlighet og nåde for oss og at vi skal finne gode måter å leve som disipler av Jesus i hverdagen.

  • Opptak fra undervisningen finner du i vår podkast.

  • Stort sett hver søndag har vi et eget opplegg for barna på dette tidspunktet i gudstjenesten.

Del 3: Bordet

Vi feirer nattverd og tar imot Guds nåde.

  • ​Vi deler brød og vin til minne om at Jesus ga sin kropp og sitt blod for oss. Nattverden er frivillig, og åpen for alle som ønsker å ha en relasjon med Jesus. Dette er ikke noe vi kan fortjene. Vi kan bare strekke hendene ut og ta imot.

Del 4: Bønnen

Vi responderer på det vi har fått fra ordet og bordet.

  • Vi synger tre-fire lovsanger eller salmer. Du velger selv om du vil synge med eller bare sitte og lytte. Det er mulig å tenne et lys eller be en bønn i stillhet.

  • Vi ber Vår Far sammen.

Del 5: Sendelse

Vi sendes ut i hverdagen med velsignelse og en utfordring.

  • ​Møtelederen lyser velsignelsen over alle som er til stede, og minner oss om bibeltekstens budskap til oss i dag.

bottom of page