top of page

Bli med i en smågruppe

Mens gudstjenesten gjerne er det første møtet med kirka, akkurat som en gang eller ei stue i et hjem du besøker,  kan smågruppene minne om kjøkkenet. Dette er stedet for den gode samtalen og de nære relasjonene. Her vil du møte andre mennesker som prøver å finne ut hvordan det ser ut å følge Jesus i vår tid og hva det vil si å koble seg på hans interesser i vår verden.

Slik fungerer det:
  • Vi samles i hjemmene annenhver uke 7-8 ganger per semester. Du forplikter deg for ett semester av gangen.

  • Hver gruppe består av 5-8 personer, hvorav to ledere. Disse følges opp et smågrupperåd.

  • På samlingene leser vi i Bibelen, blir kjent, ber for hverandre og oppmuntrer hverandre. 

  • Vi bruker et samtaleopplegg som tar utgangspunkt i søndagens undervisning. Det er en fordel å høre undervisningen før hver samling.

  • Smågruppene er til for å vokse. Når vi blir flere enn 8 personer, danner to av gruppemedlemmene en ny gruppe slik at vi alltid har plass til nye.

Kontakt Lars Martin fra smågrupperådet vis du har spørsmål, eller ønsker å bli med i en gruppe.

bottom of page